Útgefið efni

Heildarsafn skjala frá Landsnefndinni fyrri verður gefið út í sex bindum. Fyrstu tvö bindin komu út á árinu 2016 og er fyrirhugað að næstu fjögur bindi komi á árunum 2017 og 2018. Rannsóknir tengdar skjalasafninu eru birtar í hverri bók og er leitað bæði í smiðju sagnfræði, skjalfræði og málsögu. Greinar sem birtar eru í bókunum eru bæði á íslensku og dönsku.

Fram til þessa hafa eftirtaldar greinar verið birtar innan verkefnisins:

Christina Folke Ax, „Íslensku prestarnir og bréf þeirra til Landsnefndarinnar 1770–1771“, Landsnefndin fyrri 1770–1771 II. Bréf frá prestum. Reykjavík 2016, s. 21–38.

___

Christina Folke Ax, „De islandske præster og brevene til Landkommissionen 1770–1771“, Den islandske Landkommission II. Breve fra præster. Reykjavík 2016, s. 39–57.

___

Helga Hlín Bjarnadóttir, „Húsagi og landsagi á 18. öld. Landsagatilskipun Þorkels Fjeldsteds frá 1771.“ Landsnefndin fyrri 1770–1771 V. Fundargerðir og bréf nefndarinnar. Reykjavík 2020, s. 31–63.

___

Helga Hlín Bjarnadóttir, „Hustugt og landstugt i 1700-tallet. Þorkell Fjeldsteds politi- og landforordning fra 1771.“ Den islandske Landkommission V. Kommissionens protokoller og breve. Reykjavík 2020, s. 65–98.

___

Hrefna Róbertsdóttir, „Amtmaður og Íslands fátæklingar. Samfélagssýn í skjalasöfnum Landsnefndarinnar fyrri 1770–1771 og síðari 1785–1787“, Söguþing 2012. Ráðstefnurit. Reykjavík, 2013, s. 1–14. http://hdl.handle.net/1946/15279

___

Hrefna Róbertsdóttir, „The Voices of Constables in 1770. Constables (hreppstjórar) in Iceland in a period of administrative changes within Denmark-Norway“. Nordens historiker. En vänbok till Harald Gustafsson. Lund 2018, s. 213-227.

___

Jóhanna Þ. Guðmundsdóttir, „Landsnefndin fyrri og verkefni hennar“, Landsnefndin fyrri 1770–1771 I. Bréf frá almenningi. Reykjavík 2016, s. 77–95.

___

Jóhanna Þ. Guðmundsdóttir, „Skjalasafn Landsnefndarinnar fyrri, bréfritarar, búseta og þjóðfélagsstaða“, Landsnefndin fyrri 1770–1771 I. Bréf frá almenningi. Reykjavík 2016, s. 117–139.

___

Jóhanna Þ. Guðmundsdóttir, „Landkommissionen 1770–1771 og dens arbejde“, Den islandske Landkommission I. Breve fra almuen. Reykjavík 2016, s. 96–115.

___

Jóhanna Þ. Guðmundsdóttir, „Landkommissionens arkiv, brevskriverne, hjemsted og sociale status“, Den islandske Landkommission I. Breve fra almuen. Reykjavík 2016, s. 140–163.

___

Jóhannes B. Sigtryggsson, „Um íslensku í bréfum til Landsnefndarinnar fyrri 1770–1771“, Landsnefndin fyrri 1770–1771 II. Bréf frá prestum. Reykjavík 2016, s. 59–84.

___

Jóhannes B. Sigtryggsson, „Det islandske sprog i Landkommissionens breve 1770–1771“, Den islandske Landkommission II. Breve fra præster. Reykjavík 2016, s. 85–111.

___

Leon Jesperson og Hrefna Róbertsdóttir, „Den “nysgerrige” enevælde. Et islandsk-dansk projekt om Landkommissionen 1770–1771.“ Saxo 2:2017, s. 39–49.

___

Leon Jespersen, „Tíð nytsemdar. Bakgrunnur og markmið Landsnefndarinnar fyrri.“ Landsnefndin fyrri 1770–1771 IV. Bréf frá háembættismönnum. Reykjavík 2019, s. 33–58.

___

Leon Jesperson, „Nyttens tidsalder. Landkommissionens baggrund og formål.“ Den islandske Landkommission IV. Breve fra højere embedsmænd. Reykjavík 2019, s. 59–84.

___

Leon Jespersen og Nils Erik Villstrand, „Språkmöten i det tidigmoderna Norden. Isländska och finnska bönder i interaktion med överheten“. Nordens historiker. En vänbok till Harald Gustafsson. Lund 2018, s.79-95.

___