Landsnefndin skrifar rentukammeri og biður um frest til að semja greinargerð um störf sín 9.9.1771. 2. B. J. Ref. N° 491.