Landkommissionen skriver til Rentekammer og beder om udsættelse til at skrive betænkning om sit virke 9.9.1771. 2. B. J. Ref. N° 491.