København

Instruksen udstedes den 22. maj med angivelse af en lang række forhold, som kommissionen skulle undersøge.