Hvem skrev?

Landkommissionen 1770-1771 modtog i alt 183 breve og redegørelser fra islændinge. De fleste breve kom fra almuen, i alt 74. 71 breve var skrevet af embedsmænd, 36 af præster og provster, og desuden kom der to fra købmænd. Brevene fra repstyrere, bønder, afbyggere, håndværkere og de fleste fra præster var skrevet på islandsk, men embedsmænd og højere rangerende gejstlige brugte dansk til at udtrykke deres synspunkter. Enkelte breve var anonyme, blandt andet et fra „Islands fattige“. Det specielle for denne samling breve, hvor mange grupper mennesker der besluttede at skrive til kommissionen i forhold til de kilder, der er tilgængelige om dagliglivet i Island i slutningen af 1700-tallet. Brevene giver en enestående indsigt i forskellige socialgruppers forestillingsverden i århundredets slutning. Alle brevskrivere var mænd, så synet på kvinders forhold fås udelukkende gennem deres øjne.