Instruks

Landkommissionens opgaver eller de forhold, som den specielt skulle undersøge, blev opregnet omhyggeligt i dens instruks, som blev udsendt den 22. maj 1770. Den bestod af 18 punkter, og den foreskriver nøje, hvad der skulle være dens opgaver, og den er derfor en vigtig kilde om kommissionens arbejde, ud over at den giver god indsigt i, hvilke forestillinger regeringen havde om fremskridt i Island. Opgaverne var kort fortalt: Folketal, antal læger og jordemødre, fiskeri og fiskeforarbejdning, fri handel, kornmaling og håndkværne, korndyrkning, husdyrhold, jordebog og salg af kronens jordegods, opdeling af landet i to amter, landets forsvar, Indretningerne og håndværk, mineraler, udbedringer af veje, smughandel og andre forhold, som hver enkelt kunne tænke sig at skrive om.