Hvor kom brevene fra?

Der indgik breve og redegørelser til Landkommissionen fra de fleste sysler i Island. Antallet af breve varierede dog for de forskellige socialgrupper. Almuen skrev i langt højere grad til kommissionen fra de steder, som medlemmerne besøgte på deres rejser under opholdet i Island fra foråret 1770 til efteråret 1771. Således mangler der fuldstændig breve fra almuen på Østlandet og Vestfjordene. Præsterne i Skálholt bispedømme var betydelig flittigere til at skrive til kommissionen end præsterne på Nordlandet. De fleste sysselmænd skrev og besvarede de spørgsmål, der blev forelagt dem, og landets højeste embedsmænd gjorde også deres pligt. Der kom ingen breve fra Vestmannaøerne. Brevene afspejler udmærket forskellen mellem landsdelene. Almuens klager er noget præget af, hvordan gårdenes forhold var, pligtarbejde og hoveri, og man får et godt billede af afgifterne, der blev pålagt bønderne.