Målsætning

Ideen bag denne udgivelse er, at hele arkivet skal gøres tilgængeligt. De allerede udgivne dokumenter bliver genudgivet og samlæst på ny med originalerne. Der kommer i alt seks bind foruden udgivelser på nettet af fotos af originaldokumenterne og transskriptioner af dem. Første bind indeholder breve fra almuen og andet bind breve fra præster og provster. Tredje og fjerde bind indeholder breve fra sysselmænd, lovmænd, landfysikus og flere embedsmænd foruden de højeste verdslige og gejstlige embedsmænd. Femte bind indeholder officielle breve, mødereferater og Landkommissionens egne redegørelser. Sjette bind har også tilknytning til Landskommissionen. Det vil indeholde en udgivelse af dens arbejdspapirer, uddrag og udkast. Der udarbejdes samtidig et websted med historiske oplysninger om kommissionen og dens historiske kontekst, både på islandsk og dansk.