tidslinje

 1. København

  20/03/1770

  Landkommissionen oprettes den 20. marts 1770 til at undersøge forholdene i Island.

 2. København

  23/03/1770

  Forordningen om kommissionen udstedes den 15. maj og trykkes på islandsk og dansk i 2600 eksemplarer.

 3. København

  22/05/1770

  Instruksen udstedes den 22. maj med angivelse af en lang række forhold, som kommissionen skulle undersøge.

 4. Nyhavn

  31/05/1770

  Kommissionens medlemmer afsejler fra København den 31. maj. Rejsen tager 4 uger.

 5. Krýsuvík og Eyrarbakki

  31/05/1770

  Sommeren begyndte med en ekskursion til Krýsuvík og Eyrarbakki med besøg på Hraun i Ölfus.

 6. Arnarhóll i Reykjavík

  11/06/1770

  Forberedelser til rejsen til Vestfjordene. På grund af sygdom rejste Andreas Holt ikke med.

 7. Leirá i Borgarfjörður

  15/06/1770

  Da de var kommet til Borgarfjörður, følte Windekilde sig sløj og opgav rejsen til Vestfjordene.

 8. Arnarhóll

  28/06/1770

  Medlemmerne indkvarteres på Arnarhóll i Reykjavík den 27. juni til den 13. juli. Derfra skrev de breve til landets embedsmænd.

 9. Reykhólar i Barðastrandarsyssel

  29/06/1770

  Þorkell Fjeldsted fortsatte og undersøgte mulighederne for udvinding af salt i Reykhólar. Undervejs overnattede han bl.a. på Ljárskógar ved Hvammsfjörður.

 10. Reykjanes ved Ísafjarðardjúp

  04/07/1770

  Þorkell Fjeldsted undersøgte ligeledes mulighederne ved de varme kilder på Reykjanes ved Ísafjarðardjúp. Der overnattede han bl.a. på Kirkjuból.

 11. Altinget på Þingvellir

  11/07/1770

  Efter afsluttet ekspedition rejste han til Þingvellir, hvor Altinget var i gang, og mødte de andre kommissionsmedlemmer der.

 12. Þingvellir

  13/07/1770

  Medlemmerne er på Altinget på Þingvellir den 13. juli til den 30. juli. Der traf de de fleste embedsmænd i Island og holdt et gæstebud.

 13. Skálholt

  14/07/1770

  Efter Altinget forsatte medlemmerne til Skálholt og mødtes med biskoppen.

 14. Arnarhóll i Reykjavík

  30/07/1770

  Den 30. juli holdt medlemmerne auktion over deres heste og andre ejendele og begyndte at forberede afrejsen til Danmark.

 15. Kalmanstunga i Borgarfjörður

  31/07/1770

  Den første overnatning for medlemmerne på deres rejse til Nordlandet.

 16. Mælifell i Skagafjörður

  03/08/1770

  En vanskelig etape over Arnarvatnsheiði og Stórisandur.

 17. Akureyri

  04/08/1770

  Medlemmerne delte sig op. Andreas Holt og Thomas Windekilde rejste til Eyjafjörður. De overnattede bl.a. på Silfrastaðir i Skagafjörður, på Bakki i Öxnadalur og Myrká i Hörgárdalur.

 18. Ólafsfjörður og Siglufjörður

  05/08/1770

  Þorkell Fjeldsted rejste alene videre til Ólafsfjörður og Siglufjörður.

 19. Hólar i Hjaltadalur

  06/08/1770

  Kommissionens sekretær, Eyjólfur Jónsson, blev i Hólar og foretog astronomiske observationer, og resten af ekspeditionen fortsatte længere ind i Nordlandet.

 20. Hólmshöfn ved Reykjavík

  15/08/1770

  Skibet med Landkommissionen sejlede fra Reykjavík den 15. august 1771 efter godt et års ophold i Island.

 21. Hólar i Hjaltadalur

  17/08/1770

  Medlemmerne mødtes igen i Hólar, og rejste derfra videre sydpå.

 22. Grímstunga i Vatnsdalur

  18/08/1770

  Kommissionen opslog kvarter hos bønderne i Grímstunga. Der indgik adskillige breve fra almuen under medlemmernes ophold der.

 23. Kalmanstunga i Borgarfjörður

  19/08/1770

  Igen rejste medlemmerne over Arnarvatnsheiði og overnattede på ny i Kalmanstunga på rejsen sydpå.

 24. Þingeyrar

  20/08/1770

  Deres første overnatning på vej sydpå var på Þingeyrar hos sysselmand Bjarni Halldórsson.

 25. Arnarhóll i Reykjavík

  30/08/1770

  I slutningen af august var de kommet til Reykjavík på ny. På grund af vejret havde de måttet opgive nogle planlagte besøg.

 26. Arendal i Norge

  31/08/1770

  Efter 17 dages sejlads kom Landkommissionens skib til Arendal i Norge. Der gik Andreas Holt i land og rejste til København over land.

 27. Arnarhóll i Reykjavík

  11/09/1770

  Indkvartering og arbejde i Arnarhóll i Reykjavík.

 28. København den 12. september

  12/09/1770

  Thomas Windekilde og Þorkell Fjeldsted kom til København den 12. september. Kommissionen fortsatte arbejdet med bearbejdning af oplysninger, der var indsamlet under ekspeditionen til Island.

 29. Eyrarbakki

  30/09/1770

  Om efteråret tog medlemmerne en tur til Eyrarbakki. Der havde Windekilde før været købmand.

Om Projektet

For mere end et halvt århundrede siden begyndte en lang rejse; arbejdet med at udgive dokumenterne fra Landkommissionen 1770–1771, da senere professor i historie ved Islands Universitet, Bergsteinn Jónsson, for Islands Historiske Forening (Sögufélag) sørgede for udgivelsen af breve fra kommissionen og nogle embedsmænd. Der udkom to bind, det første i 1958 og det andet […]

Kilder og Fortegnelser

I forbindelse med udgivelsen af brevene i trykt form trykkes en lang række fortegnelser, bl.a. over forkortelser, begreber og ordforklaringer. Der findes også udførlige forklaringer i fodnoter til brevene. Hvert bind indeholder fortegnelser over begreber, personnavne og stednavne. Efterhånden som projektet skrider frem, bliver disse fortegnelser også tilgængelige på websiden for værket som helhed.   […]

Forskning

Landkommissionen 1770-1771’s samlede arkiv bliver udgivet i seks bind. De første to bind er udkommet i 2016, og efter planen udkommer de næste fire bind i 2017 og 2018. Undersøgelser med tilknytning til arkivet offentliggøres i hvert bind, og det drejer sig både om historie, diplomatik og sproghistorie. Artiklerne i bindene trykkes både på islandsk […]