tidslinje

 1. København

  20/03/1770

  Landkommissionen oprettes den 20. marts 1770 til at undersøge forholdene i Island.

 2. København

  23/03/1770

  Forordningen om kommissionen udstedes den 15. maj og trykkes på islandsk og dansk i 2600 eksemplarer.

 3. København

  22/05/1770

  Instruksen udstedes den 22. maj med angivelse af en lang række forhold, som kommissionen skulle undersøge.

 4. Nyhavn

  31/05/1770

  Kommissionens medlemmer afsejler fra København den 31. maj. Rejsen tager 4 uger.

 5. Arnarhóll

  28/06/1770

  Medlemmerne indkvarteres på Arnarhóll i Reykjavík den 27. juni til den 13. juli. Derfra skrev de breve til landets embedsmænd.

 6. Þingvellir

  13/07/1770

  Medlemmerne er på Altinget på Þingvellir den 13. juli til den 30. juli. Der traf de de fleste embedsmænd i Island og holdt et gæstebud.

 7. Kalmanstunga i Borgarfjörður

  31/07/1770

  Den første overnatning for medlemmerne på deres rejse til Nordlandet.

 8. Mælifell i Skagafjörður

  03/08/1770

  En vanskelig etape over Arnarvatnsheiði og Stórisandur.

 9. Akureyri

  04/08/1770

  Medlemmerne delte sig op. Andreas Holt og Thomas Windekilde rejste til Eyjafjörður. De overnattede bl.a. på Silfrastaðir i Skagafjörður, på Bakki i Öxnadalur og Myrká i Hörgárdalur.

 10. Ólafsfjörður og Siglufjörður

  05/08/1770

  Þorkell Fjeldsted rejste alene videre til Ólafsfjörður og Siglufjörður.

 11. Hólar i Hjaltadalur

  06/08/1770

  Kommissionens sekretær, Eyjólfur Jónsson, blev i Hólar og foretog astronomiske observationer, og resten af ekspeditionen fortsatte længere ind i Nordlandet.

 12. Hólar i Hjaltadalur

  17/08/1770

  Medlemmerne mødtes igen i Hólar, og rejste derfra videre sydpå.

 13. Þingeyrar

  18/08/1770

  Deres første overnatning på vej sydpå var på Þingeyrar hos sysselmand Bjarni Halldórsson.

 14. Grímstunga i Vatnsdalur

  19/08/1770

  Kommissionen opslog kvarter hos bønderne i Grímstunga. Der indgik adskillige breve fra almuen under medlemmernes ophold der.

 15. Kalmanstunga i Borgarfjörður

  20/08/1770

  Igen rejste medlemmerne over Arnarvatnsheiði og overnattede på ny i Kalmanstunga på rejsen sydpå.

 16. Arnarhóll i Reykjavík

  30/08/1770

  I slutningen af august var de kommet til Reykjavík på ny. På grund af vejret havde de måttet opgive nogle planlagte besøg.

 17. Arnarhóll i Reykjavík

  11/09/1770

  Indkvartering og arbejde i Arnarhóll i Reykjavík.

 18. Eyrarbakki

  30/09/1770

  Om efteråret tog medlemmerne en tur til Eyrarbakki. Der havde Windekilde før været købmand.

 19. Krýsuvík og Eyrarbakki

  01/06/1771

  Sommeren begyndte med en ekskursion til Krýsuvík og Eyrarbakki med besøg på Hraun i Ölfus.

 20. Arnarhóll i Reykjavík

  11/06/1771

  Forberedelser til rejsen til Vestfjordene. På grund af sygdom rejste Andreas Holt ikke med.

 21. Leirá i Borgarfjörður

  15/06/1771

  Da de var kommet til Borgarfjörður, følte Windekilde sig sløj og opgav rejsen til Vestfjordene.

 22. Reykhólar i Barðastrandarsyssel

  29/06/1771

  Þorkell Fjeldsted fortsatte og undersøgte mulighederne for udvinding af salt i Reykhólar. Undervejs overnattede han bl.a. på Ljárskógar ved Hvammsfjörður.

 23. Reykjanes ved Ísafjarðardjúp

  04/07/1771

  Þorkell Fjeldsted undersøgte ligeledes mulighederne ved de varme kilder på Reykjanes ved Ísafjarðardjúp. Der overnattede han bl.a. på Kirkjuból.

 24. Altinget på Þingvellir

  11/07/1771

  Efter afsluttet ekspedition rejste han til Þingvellir, hvor Altinget var i gang, og mødte de andre kommissionsmedlemmer der.

 25. Skálholt

  14/07/1771

  Efter Altinget forsatte medlemmerne til Skálholt og mødtes med biskoppen.

 26. Arnarhóll i Reykjavík

  30/07/1771

  Den 30. juli holdt medlemmerne auktion over deres heste og andre ejendele og begyndte at forberede afrejsen til Danmark.

 27. Hólmshöfn ved Reykjavík

  15/08/1771

  Skibet med Landkommissionen sejlede fra Reykjavík den 15. august 1771 efter godt et års ophold i Island.

 28. Arendal i Norge

  31/08/1771

  Efter 17 dages sejlads kom Landkommissionens skib til Arendal i Norge. Der gik Andreas Holt i land og rejste til København over land.

 29. København den 12. september

  12/09/1771

  Thomas Windekilde og Þorkell Fjeldsted kom til København den 12. september. Kommissionen fortsatte arbejdet med bearbejdning af oplysninger, der var indsamlet under ekspeditionen til Island.

Om Projektet

For mere end et halvt århundrede siden begyndte en lang rejse; arbejdet med at udgive dokumenterne fra Landkommissionen 1770–1771, da senere professor i historie ved Islands Universitet, Bergsteinn Jónsson, for Islands Historiske Forening (Sögufélag) sørgede for udgivelsen af breve fra kommissionen og nogle embedsmænd. Der udkom to bind, det første i 1958 og det andet […]

Kilder og Fortegnelser

I forbindelse med udgivelsen af brevene i trykt form trykkes en lang række fortegnelser, bl.a. over forkortelser, begreber og ordforklaringer. Der findes også udførlige forklaringer i fodnoter til brevene. Hvert bind indeholder fortegnelser over begreber, personnavne og stednavne. Efterhånden som projektet skrider frem, bliver disse fortegnelser også tilgængelige på websiden for værket som helhed.   […]

Forskning

Landkommissionen 1770-1771’s samlede arkiv er udgivet i seks bind. De første to bind er udkommet i 2016, og de næste fire bind udkom i 2017 til 2022. Undersøgelser med tilknytning til arkivet offentliggøres i hvert bind, og det drejer sig både om historie, diplomatik og sproghistorie. Artiklerne i bindene trykkes både på islandsk og dansk.