Arkivet

Arkivet efter Landkommissionen 1770-1771 består i alt af 4200 håndskrevne sider, breve, beretninger og indstillinger. Arkivet for Landkommissionen 1770-1771 opbevares nu i Islands Nationalarkiv blandt arkivalier fra Rentekammeret, som var den del af kongens centraladministration i København, der havde udpeget kommissionen, og hvortil den indgav sine akter og forslag til forbedringer. Arkivalierne er for en stor dels vedkommende skrevet på dansk, for de var skrevet til kongens embedsmænd i Danmark. Landkommissionens arkiv blev afleveret til Islands Nationalarkiv ved udveksling af dokumenter mellem Island og Danmark i 1928. Danmark afleverede en stor mængde arkivalier om Islands historie, især fra Rentekammeret og Det Danske Kancelli. Denne generøse aflevering har dannet grundlag for en stor del af den forskning i Islands historie, som historikere efterfølgende har udført.