Den trykte udgave

Den samlede udgave af Landkommissionen 1770-1771’s arkiv bliver trykt i seks bind i perioden 2016-2022. De originale breve foreligger både på islandsk og dansk, som da de i sin tid blev sendt til Landkommissionen. De fleste islandske breve blev straks oversat til brug for kommissionen af dens sekretær, Eyjólfur Jónsson. De islandske breve, som indgik til den kort før afrejsen fra Island, er imidlertid aldrig blevet oversat, og det sker hermed i forbindelse med udgaven. Bøgerne indeholder også videnskabelige artikler, udførlige forklaringer samt registre over navne og begreber. Alle artikler og forklaringer findes både på islandsk og dansk.

Den islandske Landkommission 1770-1771 I. Breve fra almuen (2016)

___

Den islandske Landkommission 1770-1771 II. Breve fra præster (2016)

___

Den islandske Landkommission 1770-1771 III. Breve fra lavere embedsmænd (2018)

___

Den islandske Landkommission 1770-1771 IV. Breve fra højere embedsmænd (2019)

___

Den islandske Landkommission 1770-1771 V. Kommissionens protokoller og breve (2020)

___

Den islandske Landkommission 1770-1771 VI. Kommissionens arbejdspapirer (2022)