Indskanning af dokumenterne

Hele Landkommissionen 1770-1771’s arkiv er blevet indskannet. Det er udført i Danmarks Rigsarkiv. Arkivet er tilgængeligt på webstedet landsnefndin.is, hvor der er flere forskellige tilgange til det. For det første har man adgang til arkivet i dets oprindelige orden, sådan som det opstod hos kommissionen. For det andet kan man se breve fra islændinge ordnet efter brevskrivere, i geografisk rækkefølge og endelig specielt de akter, kom kommissionen selv udarbejdede ud fra sine undersøgelser i Island.