Forskning

Landkommissionen 1770-1771’s samlede arkiv er udgivet i seks bind. De første to bind er udkommet i 2016, og de næste fire bind udkom i 2017 til 2022. Undersøgelser med tilknytning til arkivet offentliggøres i hvert bind, og det drejer sig både om historie, diplomatik og sproghistorie. Artiklerne i bindene trykkes både på islandsk og dansk.