Kilder og Fortegnelser

I forbindelse med udgivelsen af brevene i trykt form trykkes en lang række fortegnelser, bl.a. over forkortelser, begreber og ordforklaringer. Der findes også udførlige forklaringer i fodnoter til brevene. Hvert bind indeholder fortegnelser over begreber, personnavne og stednavne. Efterhånden som projektet skrider frem, bliver disse fortegnelser også tilgængelige på websiden for værket som helhed.