Hvad syntes kommissionen?

Landkommissionen 1770-1771 opholdt sig i Island i halvandet år. Den havde fast kvarter på Arnarhóll og rejste til Altinget på Þingvellir i somrene 1770 og 1771. Den rejste meget rundt, mødtes med folk og indsamlede breve og redegørelser på sine rejser. Breve, mødereferater, excerpter, regnskaber og mange andre akter er bevaret i forbindelse med dens arbejde for reformer i Island. Den udarbejdede et nyt forslag til en forordning om landstugt og anmodede specielt om embedsmændenes stillingtagen til den. Efter ankomsten til København fortsatte kommissionen sit arbejde, og forskellige forslag til forordninger og beslutninger blev forelagt kongen.