Webstedet

Webstedet med Landkommissionen 1770-1771’s arkiv blev åbnet den 12. november 2016. Der offentliggøres billeder af alle kommissionens originale dokumenter, som er resultatet af dens ekspedition til Island i 1770-1771. Desuden findes der historiske oplysninger om Landkommissionen, dens rejser rundt i landet, oplysninger om forskning med grundlag i kommissionens arkiv, baggrundsoplysninger og begrebsforklaringer omkring samfundet i 1700-tallet og andre oplysninger og forklaringer. Efterhånden som projektet skrider frem, bliver brevenes tekst offentliggjort sammen med billederne.