Afskrift af brev fra amtmand Ólafur Stephensen til stiftamtmanden om indførsel af brændevind og overforbrug af det 7.8.1769. Lit. A. N° 6.