Afskrift af brev fra gartner Jón Grímsson til Rentekammer om hans rejser på Island og sagen om hans løn 27.7.1769. Lit. A. N° 5.