Afskrift af brev fra købmand Dines Jespersen til amtmand Ólafur Stephensen om islændingenes og fremmede nationers fiskeri ved Island 5.6.1769. Lit. A. N° 3.