Altinget på Þingvellir

Efter afsluttet ekspedition rejste han til Þingvellir, hvor Altinget var i gang, og mødte de andre kommissionsmedlemmer der.