Amtmand Ólafur Stephensen skrever redegørelse, hvor han behandler forskellige genrejsningsideer [uden dato. 1771]. Lit. JJ.