Bemærkninger fra stiftamtmand Thodal og amtmand Ólafur Stephensen til forslag om en ny politiforordning [uden dato. 1776/1777]. I. J. N° 127. Nr. 2.