Bemærkninger fra stiftamtmand Thodal til forslag om en ny politiforordning [uden dato. 1776/1777. I. J. N° 127]. Nr. 11.