Betænkning fra Landkommission om dens virke til Rentekammer 12.11.1771. 2. B. J. Ref. N° 599.