Betænkningsprotokol for embedsmandsmødet på Altinget 20.7.1770 (deliberations protocol). Lit. C.