Biskop Gísli Magnússon skriver redegørelse, hvori han drøfter forskellige afhjælpningsforslag 25.6.1771. Lit. Yy.