Den islandske Landkommissions brevbog for 1770–1771. Lit. B. N° 1–50.