Den islandske Landkommissions møde- og betænkningsprotokol 1770–1771. Uden lit. nr.