Einar Magnússon, kongens ombudsmand for Miðfjarðarjarðir, skriver beretning om genrejsning af landet [uden dato 1771]. Lit. AA. N° 1.