Forhenværende håndværkere ved De Nye Indretninger beretter om deres trange kår 7.1.1771. Lit. M. N° 1.