Fortegnelse over emner i den del af de indkomne breve. Uden dato. Uden lit. nr.