Hans J. Klingenberg på Kross på Akranes skriver om retsvæsenet 9.4.1771. Lit. XX. N° 3.