Indstilling vedrørende handelen fra landfoged Skúli Magnússon fra 1767 samt memorial om samme 3.3.1770. Lit. A. N° 1.