Landkommissionens rejser

Landkommissionens medlemmer sejlede fra København til Island den 31. maj 1770. Deres ekspedition varede i mere end et år, og de kom tilbage til hjemlandet den 12. september 1771. Kommissionens ankomst til Island har helt sikkert været noget af en begivenhed i Island, og den omtales mange steder i annalerne. Der har også været adskillige aktiviteter omkring kommissionen. Den første sommer ansatte den syv som sit følge på rejser rundt i landet, og den anden fem. Desuden betalte medlemmerne altid for græsning til hestene og anden forplejning, hvor de gjorde holdt. Kommissionens rejseregnskab er en interessant kilde om kommissionens aktiviteter og kontakt med befolkningen. Der indkom betydeligt flere breve fra almuen fra de områder, den gennemrejste, end de andre.