Lovmand Björn Markússon drøfter opdelingen af landet i to amter 5.1.1771. Lit. R. [N° 1].