Lovmand Björn Markússon giver skøn over tiendebetalinger 5.1.1771. Lit. R. [N° 2].