Lovmand Björn Markússon skriver redegørelse om retsvæsen, almindelige forbedringer af landets tilstand og opdeling af det i to amter 23.12.1770. Lit. K.