Lovmand Sveinn Sölvason skriver om en ny politiforordning for landet 30.3.1771. Lit. Aa. N° 1[a].