Lovmand Sveinn Sölvason skriver om politivæsen, økonomi og retsvæsen med mere 2.10.1770. Lit. S. N° 1.