Præster i Vestur-Skaftafellssyssel beretter om måder til at genrejse landet 29.5.1771. Lit. Tt. N° 2.