Redegørelse hvor biskop Finnur besvarer alle artikler i Landkommissionens instruks [uden dato. 1770]. Lit. G. N° 2.