Redegørelse om kongens jordejendomme i Island året 1770 samlet af landfoged Skúli Magnússon [uden dato 1770/1771]. Lit. N.