Sysselmand Jón Eggertsson skriver om handelen, fiskeri med mere 20.6.1771. Lit. Kk. N° 1[a].