Sysselmand Þorgrímur Sigurðsson og hans medhjælper Halldór Þorgrímsson skriver kort meddelelse om Mýrasyssels beskaffenhed [uden dato 1771]. Lit. Bb.