Afskrift af brev fra Rosenkrantz og flere andre hos Det almindelige Handelskompagni til Rentekammer mod Ólafur Stephensens indstilling om mindre brændevinsindførsel 22.11.1769. Lit. A. N° 9.