Uddrag af bemærkninger til regnskabet for Jordbogskassen for året 1765 om hajfiskeri samt amtmand Ólafur Stephensens brev om fiskeriet 24.8.1768. Lit. A. N° 2.