Uddrag af brev fra købmand Herman Aystrup til amtmand Ólafur Stephensen om fremmede nationers fiskeri ud for Vestfjorde 30.6.1769. Lit. A. N° 4.