Uddrag af redegørelse lit. JJ fra amtmand Ólafur Stephensen om folkemængden i Island i det 18. århundrede [uden dato 1771]. Lit. Z. N° 2.