Udgiftsregnskab for nogle undersøgelsesrejser og andet reformarbejde, som blev betalt fra kongens kasse i årene 1770–1779. Dato 15.6.1779. Uden j.nr.