Udkast til anbefaling om at kongen støtter udgivelsen af Björn Halldórsson i Sauðlauksdalurs landbrugsskrifter.